โรคอะไรบ้างที่ซื้อประกันสุขภาพไม่ได้

folder_openบทความ
🚩 โรคอะไรบ้างที่ถ้าเป็นแล้วบริษัทประกันจะไม่ขายสัญญาเพิ่มสุขภาพให้

โรคหลอดเลือดสมอง / อัมพฤกษ์ อัมพาต
โรคหัวใจ / หลอดเลือดหัวใจตีบ / อุดตัน
โรคความดันโลหิตสูงที่มีภาวะแทรกซ้อน
โรคตับแข็ง / ไวรัสตับอักเสบซี
โรคไต ฟอกไต ล้างไต
โรคแพ้ภูมิตัวเอง
โรคเบาหวาน
โรคมะเร็ง
โรคปอด
โรคอ้วน

* รวมถึงอาการ/โรคที่เป็นก่อนทำประกันสุขภาพ มากกว่า 3 โรคขึ้นไป

เพราะฉะนั้นสินค้าประกันสุขภาพ เป็นสินค้าการเงินประเภทนึงที่ใช้เงินและสุขภาพที่ดีในการซื้อ จึงจำเป็นต้องวางแผนเป็นลำดับแรกๆ เพื่อปกป้องและโอนย้ายความเสี่ยงของการเจ็บป่วย ค่ารักษาพยาบาล อุบัติเหตุให้แก่บริษัทประกันรับผิดชอบ

📨 สอบถามเพิ่มเติม/ปรึกษาการเงิน

Inbox: m.me/moneydiariesth

Line OA: https://page.line.me/moneydiariesth

Line: https://line.me/ti/p/LYitq2h-YR

Tel: 0622453956

Tags: ประกัน, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, วางแผนการเงิน

Related Posts

Previous Post
เปิดบัญชีเทรดหุ้นออนไลน์กับ FINANSIA SYRUS
Next Post
วางแผนเกษียณง่ายๆ ด้วย TIMELINE ชีวิต