กรรมการผู้จัดการ & ที่ปรึกษาการเงิน

พลชา โรจน์เลิศจรรยา

พลชา โรจน์เลิศจรรยากรรมการผู้จัดการ & ที่ปรึกษาการเงิน ประวัติการศึกษา : Master of Management, Business Innovation, Bangkok University วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประวัติการทำงาน : กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาการเงิน, บริษัท มันนี่ ไดอารี่ส์ จำกัด ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)…