พลชา โรจน์เลิศจรรยา
กรรมการผู้จัดการ & ที่ปรึกษาการเงิน

ประวัติการศึกษา :

 • Master of Management, Business Innovation, Bangkok University
 • วิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการทำงาน :

 • กรรมการผู้จัดการและที่ปรึกษาการเงิน, บริษัท มันนี่ ไดอารี่ส์ จำกัด
 • ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
 • ที่ปรึกษาการลงทุน, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จำกัด

ตำแหน่ง/คุณวุฒิ :

 • Insurance Agent License No. 6301038860
 • Investment Consultant License No. 115708
 • ตัวแทนประกันชีวิต ระดับ DIAMOND และ ELITE AGENCY LEADER
 • Million Dollar Round Table (MDRT) 2022 Qualified
 • Thailand National Quality Awards (TNQA) Qualified

ติดต่อ :

 • ponlacha.r@moneydiariesth.com

MONEY DIARIES TEAM