มนสิชา ทองขาว
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต

ประวัติการศึกษา :

  • ศิลปศาสตรบัณฑิต, นวัฒกรรมการบริการ (นานาชาติ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการทำงาน :

  • ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • เลขานุการ ธุรกิจส่งออกถุงมือแพทย์
  • การตลาด ธุรกิจแฟรนไชส์เครื่องดื่ม
  • Sales ธุรกิจยานยนต์, คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ, Online marketing

ตำแหน่ง/คุณวุฒิ :

  • Insurance Agent License No. 6401017108
  • ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต (Agency Leader)

ติดต่อ :

  • monsicha.thk@gmail.com

MONEY DIARIES TEAM