กาญจนา สุระประพันธ์
ที่ปรึกษาการเงินและประกันชีวิต

ประวัติการศึกษา :

  • สาขาดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ประวัติการทำงาน :

  • ที่ปรึกษาประกันชีวิต, บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
  • ครูสอนดนตรี สถาบันดนตรีชั้นนำ
  • คอนเทนต์ครีเอเตอร์ ช่างภาพ ตัดต่อวิดีโอ

ตำแหน่ง/คุณวุฒิ :

  • Insurance Agent License No. 6401017110
  • ผู้บริหารตัวแทนประกันชีวิต (Agency Leader)

ติดต่อ :

  • kanjana.sur@hotmail.com

MONEY DIARIES TEAM